Tag: india rice price

பிப்ரவரி 6 முதல் அரிசியின் விலை ரூ. 29 மட்டுமே மத்திய அரசு சூப்பர் அறிவிப்பு!

Bharat Rice: அரிசிக்கு அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்ட போதிலும், உள்நாட்டு சந்தையில் விலையில் குறிப்பிடத்தக்க குறைப்பு…

Siva Siva